Uitgebrachte Adviezen

2023

https://www.adviesraadrucphen.nl/advies-evaluatie-kledingbank/

 

–  Gezamenlijk advies De6: https://www.adviesraadrucphen.nl/9-mei-2023-advisering-aanbesteding-sociaal-medische-advisering

–  Advies- november 2023- premantelzorgwoningen def

2022

–  Ongevraagd advies- januari 2022- regionale lokale visie Jeugdhulp WBW 2022-2025

–  Gezamenlijk advies- juli 2022- Adviesraden D6  logeerzorg

–  Advies- september 2022 -Bescherm Wonen en Maatschappelijke Opvang gemeente Rucphen

–  Advies- oktober 2022 Gedeeld vervoer

–  Advies- december 2022- Aanpassingen verordening maatschappelijke ondersteuning

2021

–  Advies- april-2021- Advies beleid Wet inburgering

–  Advies-september 2021- Beleidsplan Financiele Zorg

–  Advies-september 2021- Beleidsplan Preventieakkoord

–  Advies- november 2021- D6 adviesraden Huishoudelijke Ondersteuning en begeleiding

 

2020

–   Ongevraagd advies- januari 2020 Woonvisie 2020-2024

–   Advies-februari 2020- Nota Integraal Armoede- en Schuldenbeleid gemeente Rucphen

–   Open brief naar College en inwoners- Corona-crisis- april 2020

–   Advies- september 2020- Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) – dienstencheques – vanaf 2021

   Advies- november 2020-beleid Wet inburgering De6 gemeenten

2019

–   Advies-februari 2019- Evaluatie Programmaplan- gemeente Rucphen

–   Ongevraagd advies mei 2019 transformatieplan gemeente Rucphen

–   Advies-augustus-2019-Memo-inzet Huishoudelijke Hulp-Toelage-Dienstencheques-gemeente-Rucphen 

–   Advies oktober 2019 WMO verordening 2020 Gemeente Rucphen 

–   Advies-november-2019-Beleidsregels-maatschappelijke-ondersteuning-Gemeente-Rucphen

2018 

–    Advies maart 2018 beleidskader zorg voor jeugd 2018-2021 Gemeente Rucphen 

–    Advies juni 2018 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rucphen

–    Advies oktober 2018 transformatieplan, Betrokken Dorpen, transformatie in Rucphen 

–    Advies-december-2018-Beleidsregels-maatschappelijke-ondersteuning-2019-Gemeente-Rucphen 

2017 

 –     Advies 14 maart 2017  huishoudelijke hulp 

–     Advies 13 juni 2017 armoedebeleid kinderen 

–     Advies 6 juni 2017 niet uitkeringsgerechtigden

–     Advies 30 september 2017 plan van aanpak 2020 beschermd wonen

–     Advies 3 november 2017 reserves sociaal domein 

–     Advies verordening maatschappelijke ondersteuning 2017

 

Heeft u zelf ervaringen met, of suggesties voor, het verbeteren van het gemeentelijk beleid met betrekking tot het Sociaal Domein dan horen wij die graag. Neem contact op via het contactformulier.

advies premantelzorgwoningen defadvies premantelzorgwoningen def