Uitgebrachte Adviezen

2023

– Gezamenlijk advies De6: https://www.adviesraadrucphen.nl/9-mei-2023-advisering-aanbesteding-sociaal-medische-advisering-2

 

2022

–  Ongevraagd advies- januari 2022- regionale lokale visie Jeugdhulp WBW 2022-2025

–  Gezamenlijk advies- juli 2022- Adviesraden D6  logeerzorg

–  Advies- september 2022 -Bescherm Wonen en Maatschappelijke Opvang gemeente Rucphen

–  Advies- oktober 2022 Gedeeld vervoe

–  Advies- december 2022- Aanpassingen verordening maatschappelijke ondersteuning

2021

–  Advies- april-2021- Advies beleid Wet inburgering

–  Advies-september 2021- Beleidsplan Financiele Zorg

–  Advies-september 2021- Beleidsplan Preventieakkoord

–  Advies- november 2021- D6 adviesraden Huishoudelijke Ondersteuning en begeleiding

 

2020

–   Ongevraagd advies- januari 2020 Woonvisie 2020-2024

–   Advies-februari 2020- Nota Integraal Armoede- en Schuldenbeleid gemeente Rucphen

–   Open brief naar College en inwoners- Corona-crisis- april 2020

–   Advies- september 2020- Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) – dienstencheques – vanaf 2021

   Advies- november 2020-beleid Wet inburgering De6 gemeenten

2019

–   Advies-februari 2019- Evaluatie Programmaplan- gemeente Rucphen

–   Ongevraagd advies mei 2019 transformatieplan gemeente Rucphen

–   Advies-augustus-2019-Memo-inzet Huishoudelijke Hulp-Toelage-Dienstencheques-gemeente-Rucphen 

–   Advies oktober 2019 WMO verordening 2020 Gemeente Rucphen 

–   Advies-november-2019-Beleidsregels-maatschappelijke-ondersteuning-Gemeente-Rucphen

2018 

–    Advies maart 2018 beleidskader zorg voor jeugd 2018-2021 Gemeente Rucphen 

–    Advies juni 2018 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rucphen

–    Advies oktober 2018 transformatieplan, Betrokken Dorpen, transformatie in Rucphen 

–    Advies-december-2018-Beleidsregels-maatschappelijke-ondersteuning-2019-Gemeente-Rucphen 

2017 

 –     Advies 14 maart 2017  huishoudelijke hulp 

–     Advies 13 juni 2017 armoedebeleid kinderen 

–     Advies 6 juni 2017 niet uitkeringsgerechtigden

–     Advies 30 september 2017 plan van aanpak 2020 beschermd wonen

–     Advies 3 november 2017 reserves sociaal domein 

–     Advies verordening maatschappelijke ondersteuning 2017

 

Heeft u zelf ervaringen met, of suggesties voor, het verbeteren van het gemeentelijk beleid met betrekking tot het Sociaal Domein dan horen wij die graag. Neem contact op via het contactformulier.