Komt u de Adviesraad Sociaal Domein versterken?

Door het vertrek van een aantal leden en interne verschuivingen zoekt de Adviesraad 3 nieuwe leden.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen, gevraagd en ongevraagd, over het beleid voor de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Ze vertegenwoordigt alle inwoners van de gemeente en zet zich in voor het algemeen belang. De Adviesraad bemoeit zich niet met individuele dossiers.

De Adviesraad bestaat uit 7 tot 9 leden die prettig samenwerken en elke maand samenkomen in het gemeentehuis voor overleg.

De juiste kandidaat
– Heeft kennis van het sociaal domein.
– Is betrokken bij de Rucphense samenleving, bijvoorbeeld via het verenigingsleven of vrijwilligerswerk.
– Is niet bestuurlijk actief binnen een politieke partij en is geen lid van de gemeenteraad of een raadscommissie.

Het gaat om een vrijwillige functie. De gemeente stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering en onkostenvergoedingen. Benoeming vindt in eerste instantie plaats voor 2 jaar. Daarna is herbenoeming mogelijk.

Heeft u interesse of vragen over de vacature? 

Twijfel niet en stuur een bericht naar: B.Brekelmans@rucphen.nl of info@adviesraadrucphen.nl 

 

Afscheid dhr. Wijnen, mevr. Wagtmans en mevr. de Waal

De adviesraad heeft eind 2021 afscheid genomen van 3 gewaardeerde leden. Vanaf de opstart van de WMO raad in 2008 en na de overheveling naar de adviesraad in 2016 waren dhr. Wijnen en mevr. Wagtmans betrokken lid van de huidige Adviesraad Sociaal Domein gemeente Rucphen. Mevr. de Waal was naast haar functie als clientondersteuner de laatste 2 jaar lid van de adviesraad. 

De adviesraad spreekt haar dank uit voor de tomeloze inzet en betrokkenheid van de vertrekkende leden. 

Aanvullende informatie over Corona vanuit WijZijn (maatschappelijk werk)

Op deze website vindt u nieuws, informatie, contactgegevens, tips en handige links die u helpen om goed op de hoogte te blijven van de situatie in uw woonplaats.

https://www.corona-infopunt.nl/locaties/rucphen

In Memoriam, mevr. J Kattevilder

Op 5 juni 2020 overleed in Delft onze voormalige voorzitter Mevr. J(oke) Kattevilder op de leeftijd van bijna 73 jaar.

In de bijlage treft u de Memoriam.

In memoriam mevr. J. Kattevilder

 

Publicaties

Rucphense Bode 2-03-2022

https://www.internetbode.nl/reader/35629#p=19

Rucphense Bode (verkiezingskatern) 14-3-2018

https://issuu.com/uitgeverijdebode/docs/verkiezingen_gemeenteraad_rucphen_2

Rucphense Bode 27-2-2018

https://www.internetbode.nl/regio/rucphen/algemeen/194786/martien-de-bruijn-houdt-van-uitdagingen-?redir))

Artikel met daarin wethouder De Bruijn die de Adviesraad noemt: “De Bruijn is zeer positief over de Adviesraad Sociaal Domein. “Die geeft gevraagd en ongevraagd advies en bestaat volledig uit vrijwilligers. De adviesraad is een spiegel van de maatschappij waaraan alle bestuurders veel waarde hechten.”

Rucphense Bode 28-1-2018

https://www.internetbode.nl/regio/rucphen/algemeen/193280/gezin-podnar-niet-meer-weg-te-denken-uit-rucphen-

Artikel met daarin ons oud-Adviesraad-lid mw. Podnar.

Rucphense Bode 30-10-2017

https://www.internetbode.nl/regio/rucphen/algemeen/23547/joke-kattevilder-afscheid-genomen-adviesraad-sociaal-domein

Artikel gewijd aan het afscheid van oud-voorzitter van de Adviesraad: mw. Kattevilder: “De WMO-raad is in 2016 overgegaan in de Adviesraad Sociaal Domein. “We hebben altijd erg prettig met de gemeente samengewerkt. Soms ging het er wel pittig aan toe, maar meestal kwamen we er samen wel uit.” Als gevraagd wordt wat Joke het mooiste aan haar werk vond, antwoordt ze: “Mensen aan een beter leven helpen en de bestuurders andere inzichten geven”.

Rucphense Bode 29-1-2016

https://www.internetbode.nl/regio/rucphen/nieuwsbrief/151857/adviesraad-sociaal-domein-volgt-wmo-raad-op?redir

Artikel waarin de overgang van WMO-raad naar Advies Sociaal Domein uiteen wordt gezet. “Vorig jaar kreeg de gemeente er taken bij op het gebied van jeugdzorg en participatie (het aan het werk helpen van mensen). Ook op dit vlak ontvangt het college van burgemeester en wethouders graag aanbevelingen van een deskundige adviesraad. Daarom werd ervoor gekozen om de bestaande Wmo-raad om te vormen.”