Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

 

Mevr. Suijkerbuijk, voorzitter

Ruim 15 jaar werkzaam in de huisartsenzorg, en een groot voorstander van integrale samenwerking tussen zorg en welzijn. Ze is betrokken bij het sociaal domein, in het bijzonder bij de kwetsbare burger en beschermd wonen. Mw. Suijkerbuijk is inwoonster van Sprundel.

Dhr. Smits, penningmeester

Sinds 2017 actief lid van de adviesraad sociaal domein Rucphen. Hij is al ruim 5 jaar actief als vrijwilliger in diverse functies, maar met name gericht op ondersteuning van de inwoners om hun geldzaken op orde te krijgen en te houden. Hij is ook actief betrokken bij diverse initiatieven om de mensen die het minder hebben, door diverse omstandigheden, te ondersteunen. Dhr. Smits is inwoner van Sprundel.

Mevr. van Unen- Kolmeijer, secretaris 

Zeer betrokken bij het sociaal domein. Eerder in werk en eigen ervaring en hierdoor al lang betrokken bij de vroegere WMO raad en bij de Adviesraad Sociaal Domein.  Zij is tevens lid van de cliëntenraad van het huisartsenteam wat wederzijds elkaar goed aanvult. Mw. van Unen  woont in Rucphen. 

Mevr. Jansen-Rovers, lid

Sinds 3 jaar onafhankelijk cliëntondersteuner in de gemeente Rucphen.  Daardoor meer betrokkenheid gaan voelen bij het sociaal domein en daardoor zichzelf aangemeld bij de Adviesraad Sociaal domein. Mevr. Jansen woont in st. Willebrord.

Mevr. Keldermans- van de Kar, lid

Vanuit haar eigen ervaring als burger was ze van 2007 tot 2011 eerst als lid en daarna als penningmeester bij de WMO raad gemeente Roosendaal betrokken. Sinds 2015 betrokken is ze lid bij de Adviesraad Sociaal Domein van de Gemeente Rucphen. Verdere nevenfuncties zijn vrijwilligster bij Zorgbelang Brabant/Zeeland en als afgevaardigde betrokken bij de Innovatie Advies Commissie in Roosendaal. Daarnaast is ze werkzaam bij Van de Kar Elektrotechniek bv in Roosendaal als hoofd administratie. Mw. Keldermans-van de Kar woont in Rucphen.

Mevr. Musters, lid

Vanuit haar werk in het voortgezet onderwijs is ze gepassioneerd betrokken bij het onderdeel jeugd. Ook andere onderdelen gaan haar aan het hart. Mw. Musters is inwoonster van St. Willebrord.

Mevr. Verpaalen, lid

Vanaf 2022 lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Is werkzaam geweest als docent en mentor in het voortgezet onderwijs. Betrokken bij het sociaal domein, in het bijzonder bij de jongeren.

Mevr. Verpaalen woont in Rucphen.

Dhr. Vrolijk, lid 

In 2023 actief lid geworden van de adviesraad sociaal domein Rucphen. Vrijwilliger belangenbehartiging en Wmo voorlichter bij ouderenorganisaties (in die hoedanigheid op dit moment  onderdeel uitmakend van het algemeen Bestuur KBO Rucphen); vrijwilliger bij de Zonnebloem Rucphen. Altijd zeer betrokken geweest en nog steeds bij veel maatschappelijke thema’s. Binnen de adviesraad sociaal domein zal Dhr. Vrolijk zich, gezien zijn affiniteit met ouderen, met name daar mee bezig houden. Dhr. Vrolijk woont in Rucphen.

 Mevr. van der Waals, lid

Sinds 2018 lid van de adviesraad Sociaal Domein. Werkt als betrokken vrijwilliger bij vluchtelingenwerk, is als mentor actief binnen de gemeente Rucphen en vanuit gemeente Rucphen lid van de clientenraad Werkplein. Mw Van der Waals woont in Sint Willebord.