Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Rucphen

 

De adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders op een breed terrein van het maatschappelijk leven.

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur over het plaatselijke beleid op het brede sociaal domein. Dit betreft met name ook het beleid en de voorzieningen voortvloeiend uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet (incl. de relatie met (passend) onderwijs).

De adviesraad bestaat uit 7 leden en zijn inwoners uit Rucphen die kennis hebben van maatschappelijke ondersteuning en die betrokken zijn bij de groepen mensen waarvoor deze wetten bestaan. De Adviesraad gaat niet over individuele problemen of situaties, zoals klachten of bezwaarschriften.

De adviesraad wil met adviezen eraan bijdragen dat elke burger in Rucphen mee kan doen.
De leden onderhouden daarvoor structureel contacten met de Gemeente Rucphen en belanghebbenden om zodoende draagvlak te verkrijgen en zaken voor advisering te signaleren.