WERK

Participatie

“Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. “ (www.Rijksoverheid.nl)

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (WaJong). De wet is er om zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking, werk te laten vinden bij een gewone werkgever. Voor mensen met een arbeidsbeperking biedt de Participatiewet een steuntje in de rug. Vanaf 2020 valt ook de Maatschappelijke Opvang onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hiermee komt een einde aan de zogenoemde Centrumgemeenten-constructie.  Gemeente Rucphen werkt momenteel aan een plan van aanpak voor het organiseren van een vangnet voor inwoners die te maken hebben met o.a. dakloosheid, zorgmijding, een (licht) verstandelijke beperking, psychische en/of verslavingsproblematiek.

Gemeentelijk of regionaal

Voor gemeenten én voor burgers betekenen deze nieuwe wetten grote veranderingen. Vaak wordt voor deze veranderingen de term ‘transformatie’ gebruikt. Daarmee wordt bedoeld dat taken in het sociaal domein vanuit twee invalshoeken anders worden uitgevoerd dan vroeger:

  • De verantwoordelijkheid voor de taken is gedecentraliseerd van de rijksoverheid naar de gemeenten;
  • De gemeenten gaan de taken anders organiseren en uitvoeren dan vroeger de rijksoverheid.

Ook in de Gemeente Rucphen heeft deze transformatie plaatsgevonden. In de gemeente is er een werkplein waarbinnen er wordt samengewerkt met de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Zundert. Door deze samenwerking kan er regionaal ingespeeld worden op behoeftes uit de gemeente Rucphen.

Adviesraad Sociaal Domein Rucphen

De adviesraad wil op de hoogte blijven van de ontwikkelingen die voortvloeien uit de participatiewet.  De adviesraad geeft in die hoedanigheid gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over dit onderwerp.

 

Concrete vraagstukken die onze vergadertafel passeren zijn bijvoorbeeld: Hoeveel inwoners van de gemeente hebben momenteel een uitkering? Hoeveel inwoners zijn, met hulp van het werkplein, aan het werk gekomen? Hoe kunnen inwoners verzekerd zijn van goede woning en/of goed onderdak?  Is er veel behoefte aan specifieke (psychische) ondersteuning? Wat doet de gemeente aan preventie?

 

Heeft u zelf ervaringen met of suggesties voor, het verbeteren van het gemeentelijk beleid met betrekking tot participatie dan horen wij die graag. Neem contact op via het contactformulier.