Corona

RUCPHEN – Per dorp van de gemeente Rucphen is een informatiepunt ingericht waar inwoners terechtkunnen met problemen en vragen als gevolg van of over de coronacrisis. De informatiepunten verwijzen naar de juiste organisaties zodat vooral oudere en hulpbehoevende inwoners niet hoeven te zoeken of verdwalen in het aanbod.

Alle activiteiten en veel sociale contacten zijn tot stilstand gekomen. Hierdoor kunnen inwoners met vragen of problemen zitten waarmee zij nu nergens terecht kunt. In elke dorpskern is daarom een informatiepunt ingericht. Hier kunnen inwoners terecht met al hun vragen of problemen rond het coronavirus. Dat kunnen kleine en grote vragen over uiteenlopende zaken zijn, zoals het wegvallen van (dagelijkse) ondersteuning, maaltijdverzorging, het afhalen van medicijnen, een noodzakelijk bezoek aan de huisarts, boodschappen doen, hond uitlaten en financiƫn.

Initiatieven
Mochten (de contactpersonen van) de informatiepunten zelf verder geen hulp kunnen bieden, dan verwijzen zij door naar de juiste plek. Ook staan de informatiepunten in contact met vrijwilligers die bijvoorbeeld een boodschap kunnen doen of medicijnen kunnen ophalen. Ook initiatieven en activiteiten die dorpsgenoten helpen, kunnen bij de informatiepunten  worden gemeld en zo nodig verder geholpen worden. Ze kunnen bijvoorbeeld, worden getoetst aan de richtlijnen van de GGD en het RIVM.

Zorgloket
Met vragen die betrekking hebben op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – denk hierbij aan vragen over huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, vervoer en wonen – kunnen inwoners terecht bij het Zorgloket Gemeente Rucphen dat op werkdagen van 8.00 uur tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar is via nummer (0165) 34 99 90. Het informatiepunt in Schijf is bij SKW Schijf. Hier is Lisette Kustermans bereikbaar op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur via telefoonnummer (0165) 34 26 49 en via e-mail skwSchijf@outlook.com. In Zegge is Renate Luijben van de Dorpsraad Zegge het aanspreekpunt. Zij is op werkdagen bereikbaar van 10.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 06 – 29 16 61 68 en via e-mail secretariaat@dorpsraadZegge.nl.

Dorpswerk Sprundel
Het informatiepunt in Rucphen wordt bemensd door Maria Timmers. Zij is op werkdagen van bereikbaar van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur. Hiernaast is zij bereikbaar via e-mail agoog@agorarucphen.nl. SKW Sint Willebrord voorziet in het informatiepunt in Sint Willebrord. Contactpersoon hier is Martijn Joosten, op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (0165) 38 23 45 en via e-mail m.joosten@skw.willebrord.nl. In Sprundel ten slotte heeft het informatiepunt gestalte gekregen via Dorpswerk Sprundel. Toon van der Sanden is hier de contactpersoon. Hij is op werkdagen van bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur via telefoonnummer 06 – 13 75 25 68 en via e-mail info@dorpswerksprundel.nl.

Adviesraad

Helaas kan de adviesraad op dit moment ook minder bij elkaar komen dan gewoonlijk door de maatregelen ivm het coronavirus!